Privatlivspolitik

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne på Birkevej som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I privatlivspolitikken beskrives, hvordan Lægerne på Birkevej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Privatlivspolitikken er at finde online eller til gennemlæsning i klinikken og udleveres til nye patienter. Du kan se privatlivspolitikken HER